Als u een dienst bij ons afneemt, dan stelt u bepaalde persoonlijke of zakelijke gegevens aan ons beschikbaar. Wij vragen onze klanten niet om hun beroep of geboortedatum, maar wij registreren uw naam, adres en woonplaats e.d. om rekeningen toe te kunnen sturen. Dat is nodig als extra verificatie.

Marktonderzoek onder klanten
Om toch de noodzakelijke informatie te verzamelen over de behoeftes van klanten, doet aHa!Group zeer incidenteel marktonderzoek onder groepen klanten.

Mededelingen van aHa!Group aan klanten
aHa!Group is zeer terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. aHa!Group verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van het mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden.