“The ability to learn faster than our competitors may be the only sustainable competitive advantage”
(Arie de Geus)

Organisaties die mindmapping software gaan gebruiken merken dat:

 • het minder tijd kost om notulen, rapporteren, verslagen, handleidingen, (sales) presentaties, ontwerpen van websites te maken;
 • de communicatie intern en extern sterk verbetert en als er samen met klanten wordt gewerkt met mindmaps (dat kan zelfs on- line op afstand) de relatie met de klant veel hechter wordt;
 • oplossingen sneller worden gevonden;
 • complexe ideeën en concepten duidelijker worden geformuleerd en gerichter worden; gecommuniceerd;
 • een mindmap in één oogopslag een overzicht geeft van het totale project, boek, verslag, probleemgebied, vergadering, feest, verhuizing etc.) inclusief de verbanden, prioriteiten, volgordelijkheid en afhankelijkheden;
 • vergaderingen korter, leuker en effectiever worden;
 • Zo hebben diverse organisaties mindmapping gebruikt om de discussies aan 10-15 tafels tijdens zogenaamde ‘diner pensants’ direct live via een mindmap op een groot projectiescherm weer te geven.

Vele consultancy-organisaties gebruiken mindmapping voor:

 • Brainstorming en het stimuleren van creativiteit
 • Ontwikkeling van beleid, strategie en businessmodellen
 • Ontwikkelen van projectplannen
 • Schrijven van rapporten en businessplannen
 • Vergroten van slagkracht van zowel personen als organisatie
 • Maken van notulen, uittreksels en websites
 • Koppelen van beleid aan uitvoering en volgen van voortgang
 • Communiceren van beleid en operatie